LISTA prelegentów XII Forum Stali Nierdzewnych 2019

1.  Aperam - Mateusz Nikel „Najpierw standaryzacja, potem
automatyzacja -  Word Class Manufacturing w stali
nierdzewnej”
 
2. BHH Mikrohuta               - Marcin Stanik, Jerzy Dybich „Stal nierdzewna
w przemyśle medycznym”
 
3. Chimimeca - Andrzej Ciupak „Zwiększenie potencjału produkcyjnego
Chimimeca Polska"
 
4. Cronimet - Maciej Lipiński „Recykling złomu metali
po nowelizacji
ustawy o odpadach z 2018 r.”
 
5. Instytut Spawalnictwa- dr inż. Jerzy Niagaj „Spawanie rurociągów ze stali
nierdzewnej: jak ustrzec się błędów"
 
6. KGHM- Sławomir Kierepa „Wprowadzenie do badań nad
odpornością stali nierdzewnych w silnie korozyjnych
warunkach zakładów przeróbczych rud miedzi w Polsce,
należących do KGHM Polska Miedź S.A.”
 
7. Nickel Instytut / Bruksela      
- Benoît Van Hecke  „Stal nierdzewna w sektorze
wody pitnej i odprowadzania ścieków”
 
8. Nova Trading - Bartosz Wojtecki „Koszty transportu
w dystrybucji stali nierdzewnej“
 
9.  Politechnika Śląska- dr inż. Z.Brytan „Czyszczenie i konserwacja
stali nierdzewnych”
 
10. Politechnika Gdańska- dr inż. Stefan Krakowiak „Wpływ czynników
środowiskowych i konstrukcyjnych na korozję
stali  nierdzewnych”
 
11. Politechnika Gdańska- dr inż. Juliusz Orlikowski „Pękanie korozyjne
stali nierdzewnych - aktualny stan wiedzy”
 
12. Prof-Met-Kol- dr inż. Robert Bęczkowski  „Cięcie stali
nierdzewnej na laserach
w technologiach CO2 i Fiber”
 
*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie