Odporność na korozję wybranych stopowych stali ferrytycznych umożliwia zastępowanie nierdzewnych stali. więcej