Pionowe wioski twórczej koegzystencji

Podniebna estetyka: stal nierdzewna w nowoczesnej urbanistyce

Po raz pierwszy w historii ludzkości większość światowej populacji żyje w mieście. Obecnie jest to ponad 50%, do 2050 roku będzie to, według szacunków ONZ, nawet 80%. W związku w dużych miastach zmniejszać się będzie liczba niedrogich mieszkań przy jednocześnie rosnących wymaganiach co do jakości architektury. Planiści przeciwdziałają temu wzrostowi miast akceptowanymi przez środowisko i społeczeństwo zagęszczaniem istniejących konstrukcji. Z uwagi na ograniczoną dostępność miejsca w śródmieściach nowego znaczenia nabierają budynki wysokościowe. Jednocześnie rosną też wymagania co do elewacji: biorąc pod uwagę kwestie tworzenia tożsamości obiektu, coraz większej złożoności funkcji i dobrze pojętej oszczędności, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na znaczeniu zyskują estetyka i jakość stosowanych materiałów. Suma właściwości wizualnych, ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych czyni stal nierdzewną ze znakiem jakości optymalnym narzędziem do projektowania innowacyjnych obiektów architektonicznych.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 01/2018

About the author

Verbunden